Nội Dung
Thành Viên

Tổng tiền gửi trong tuần - 1,700 17,000 37,000 77,000 107,000 157,000 370,000 770,000 1,700,000 Lời Mời Độc Quyền Từ Ole777
Tổng doanh thu cược trong tuần - 17,000 170,000 370,000 770,000 1,170,000 1,770,000 2,700,000 8,700,000 17,700,000
Thưởng Thăng Cấp - 37 107 170 270 570 1,070 1,700 4,700 7,700 10,700
Thưởng Sinh Nhật - - - - 77 107 270 370 770 1,070 1,700
Thưởng Lễ Quốc Khánh - 17 37 77 107 170 270 370 570 770 1,070
Thưởng Tết Nguyên Đán - 17 37 77 107 170 270 370 770 1,070 1,700
Người quản lý tài khoản chuyên dụng - - - - - Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Khuyến mãi gửi tiền VIP
(11-17)
Thưởng - 20% 20% 20% 22% 22% 22% 25% 25% 30% 30%
Tiển thưởng tối đa - 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 3,500
Vòng cược - 10 10 10 12 12 12 15 15 15 15


TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ MỖI THÁNG
Cấp VIP
-

Tổng tiền gửi của tháng trước - 1,700 3,700 7,700 17,000 47,000 77,000 170,000 770,000 1,700,000 2,700,000
Tiền thưởng Chào Tháng Mới (1-5 ) - 17 37 77 170 470 770 1,700 2,700 3,700 5,700
Tiền thưởng Ngày Hội Thành Viên (23-27) - 17 37 77 170 470 770 1,700 2,700 3,700 5,700
*Tất cả những con số tiền trên được sử dụng tỷ lệ 1:1000, ví dụ nếu số tiền để 100 VNĐ tức là 100,000 VNĐ.